Nansen dialogarbeid

PRIO har sammen med Nansenskolen på Lillehammer vært involvert i dialogarbeid på Balkan siden 1995. Det er nå etablert et nettverk av åtte dialogsentre i regionen som tilrettelegger interetnisk dialog for mennesker opptatt av fredelig konfliktløsning og demokratisk utvikling. Ytringsfrihet…