Dem, krigen og oss

Menneskenes historie er tilsynelatende en historie om krig. Det skyldes kanskje at altfor lite er nedtegnet om perioder preget av fred og sameksistens mellom mangfoldet av menneskelige samfunn og sivilisasjoner. Men det må finnes en underliggende årsak til historias vedvarende…