Siden sist

Siden sist – mars 2011

The war you don't see. John Pilger 2011.

Og når var sist? Det er faktisk en stund siden. Aktiviteten har vært lav en stund, men etter årets årsmøte ser det ut til at aktiviteten i Ikkevold og FMK kommer til å ta seg opp utover året. Nye nettsider…