Hvorfor stengte grenser?

Alle partiene på det norske Storting ønsker å begrense innvandringen til riket. Stort sett mest mulig. Men hvorfor? Vi har forsøkt å finne argumentasjonen bak de stengte grensene, flyktningepolitikk holdt utenfor. Av Morten Rønning (Publisert 27.7.04 i Ikkevold 2/04) Hvorfor er egentlig…