Kategori: Praksis

Ikkevold som revolusjonær kraft

Ved inngangen til det 21. århundre har menneskeheten flere erfaringer med ikkevoldelige midler i store konflikter enn noensinne. Og ikkevolden ser ut til vinne frem som den mest effektive måten å avsette regimer på. Det 20. århundre var den mest…

Nansen dialogarbeid

PRIO har sammen med Nansenskolen på Lillehammer vært involvert i dialogarbeid på Balkan siden 1995. Det er nå etablert et nettverk av åtte dialogsentre i regionen som tilrettelegger interetnisk dialog for mennesker opptatt av fredelig konfliktløsning og demokratisk utvikling. Ytringsfrihet…