Kategori: Teori

Ikkevold som revolusjonær kraft

Ved inngangen til det 21. århundre har menneskeheten flere erfaringer med ikkevoldelige midler i store konflikter enn noensinne. Og ikkevolden ser ut til vinne frem som den mest effektive måten å avsette regimer på. Det 20. århundre var den mest…