Bokutgivelser

Bokförlaget Irene Publishing i Sparsnäs är i dagarna ute med en ny bok om politisk och freds-relevant historia.Författare är Lars Hansson som nyligen disputerade vid Göteborg Universitet. Nu är avhandlingen publicerad och utvidgad till en mycket läsvärd bok om hur flyktingarna från Nazismen tog sig till Sverige 1940-45. Judar, tyska desertörer, aktiva medlemmar i den norska motståndsrörelsen och andra lämnade Norge och fick hjälp av enskilda människor och organiserade nätverk för att komma till säkerheten i Sverige. Professorn i Kriminologi, Janne Flyghed skriver om boken:

Lars Hanssons bok Flykten till Sverige skildrar med ett unikt material en bristfälligt belyst aspekt av Sverige under andra världskriget: flyktingproblematiken vid gränsen till Norge. Vi får ta del av ett stort antal mycket dramatiska skildringar av situationen vid gränsen under krigsåren. Vi möter såväl de som flydde från Nazistyret i Norge, som de som tog emot flyktingarna på den svenska sidan. På båda sidor av gränsen fanns personer som tog stora risker och visade stort civilkurage. Men det fanns även de som uppvisade motsatsen, som t.ex. den nazianstuckne landsfiskal som skickade tillbaks personer som ingick i norska motståndsrörelsen. Vissa av dem greps vid återkomsten till Norge, vilket innebar förhör och tortyr hos Gestapo och i några fall även arkebusering. Hansson har med sin läsvärda bok fyllt en lucka i svensk historieforskning.

Stiftsadjunkt Henrik Frykberg, vid Göteborgs stift skriver:

Genom Lars Hanssons bok Flykten till Sverige blir det uppenbart hur lätt den enskilda människan på flykt väger i jämförelse med storpolitiska positioneringar. Samtidigt visar Hansson också hur människor kunde räddas genom enskilda människors och organisationers modiga beslut i komplexa situationer. Vi får i några fall berättelser om hur mottagandet framgångsrikt organiserades av civilsamhället och vilken betydelse det fick för flyktingarnas fortsatta liv. Boken blir på detta sätt en inspirationskälla för den kamp som ständigt måste föras för individens rätt och för en human flykting och integrationspolitik.

Boken kan  beställas på ett av följande vis:

Betala 300,- (inkl porto)


För leverans i Sverige: bankgiro 204-0459 eller Swisha till 0761481011

För leverans till Norge: kontonummer 1105.12.16794 eller Vipps: 917 44 367

Kom ihåg att skriva ditt namn och
din adress vid betalning