Rapport fra FMKs årsmøte 2011

Oppsummering: Landsmøtet var samstemmig om en videreføring av Folkereisning mot krig.

Landsmøtet brukte så tid på å diskutere arbeidet videre framover.

Ikkevold.no: Det er viktig at vår webside nå er oppe igjen etter hacker-angrepet. Backup av det tidligere inneholdet skal føres tilbake til siden. Alle oppfordres til å sende forslag til saker som skal legges ut på siden.

Nytt styre: Jan Thure, Øyvind, Helge, Kristian, Øystein, Tormod og Jørgen. Møtene er åpne for alle interesserte. Øyvind påtar seg å revidere statuttene til organisasjonen og se over reglene for Fondet.

Vi sender ut brev til våre medlemmer straks etter neste styremøte den 19. mars. Det skal ikke kreves penger for medlemskap 2011, ei heller før vi har et visst aktivitetsnivå. Brevet skal ha med referat fra årsmøtet, oppfordring til å gi oss e-post adressen (for å redusere kostnaden for porto), oppmuntring til å komme med forslag til aktiviteter, oppfordring til å aktivt bruke vår kommende hjemmeside og opplysninger om hvilke planer styret har for resten av året.

Det er enighet om å danne en gruppe som skal forberede en 75års jubileumsbok 2012.

Møtet var positive til at temahefter skulle erstatte en generell papirutgave av Ikkevold. Mulige temaer:

Ikkevoldsrevolusjonene i den arabiske verden. Humor som virkemiddel i ikkevoldskamper. Vernepliktens historie og framtid.

Styret tar stilling til hvert enkelt forslag på kommende møter. De som har interesse av å jobbe med slike hefter oppfordres til å sende sine tanker til styret (johansen.jorgen@gmail.com)

Til stede: Helge Høifødt, Øyvind Solberg, Kristian Egil Batta Torheim, Jan Thure Bolstad, Øystein Kleven, Ivar Evensmo, Tord Nygreen, Tormod Bakke, Douglas, Jørgen Johansen, Rolf Solvang, Dag Olav Sivertsen

Første styremøte blir 19. mars.

4 comments for “Rapport fra FMKs årsmøte 2011

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *