Siden sist – mars 2011

Og når var sist? Det er faktisk en stund siden. Aktiviteten har vært lav en stund, men etter årets årsmøte ser det ut til at aktiviteten i Ikkevold og FMK kommer til å ta seg opp utover året. Nye nettsider og 75-årsjubileumsbok er på gang. Vi vil jevnlig fylle på med info her om hva som skjer rundtom, og med ujevne mellomrom gi ut temahefter av Ikkevold.

Fra diktatur til demokrati-boka til Gene Sharp blir lest av demokratiforkjempere i bl.a Egypt og Tyrkia. Forfatteren ble nylig intervjuet i NY Times. Boka kom ut i 2002, men er oppdatert flere ganger. Den finnes tilgjengelig på flere språk, men ikke på norsk.  Dersom noen der ute kan tenke seg å oversette den, så gi oss en lyd.

Fredsskattalliansen ble opprettet i 2007 som en paraplyorganisasjon bestående av sju fredsorganisasjoner, og jobber for en lov som gjelder samvittighetsfritak fra økonomisk militærtjeneste. Den delen av skattepengene som i dag går til militær virksomhet skal i så fall bli overført til et fond for krigsforebyggende arbeid og til ikke-militær sikkerhet. FMK har lenge jobbet med fredsskatt, og vil delta videre i dette arbeidet.

Våpenhandel: Fredslagets våpenhandelgruppe ble opprettet i 2006, og har bla jobbet med EENAT (European Network Against Arms Trade). Våpenhandelsgruppa har også en ressursbank med rapporter og annet. Nå om dagen  jobbes det for å få ammunisjon også kontrollert av Arms Trade Treaty Rapport fra Amnesty og Iansa (International Action Network on Small Arms) og Small but lethal, en rapport fra Forum, Kirkens Nødhjelp og PRIO.

John Pilgers film The war you don’t see ble vist på Parkteateret i Oslo 23. februar: ‘Focusing on Iraq, Afghanistan and Israel, Pilger explains how the practice of “embedding” journalists within the military not only controls what they’re allowed to see, but also how they’re allowed to report it’. Den kan også ses på Youtube.

Ta konkakt hvis du vil være med på noe av dette. Neste styremøte er lørdag 19. mars kl 12 i Bjørn Farmannsgate 14A (på Skillebekk). Møtet er åpent for alle.

Enhanced by Zemanta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *