Intelligens avler ikkevold

f

Vi blir jevnt over mer intelligente, og dette gjør oss mer medfølende og mindre voldelige, hevder den kanadisk-amerikanske psykologen og forfatteren Steven Pinker i kommentaren Taming the devil within us i siste utgave av tidsskriftet Nature.

Han viser til at skalaen på IQ-tester har måttet justeres oppover, slik at en middels begavet ungdom i dag ville scoret 130 på en test fra 1910.

Pinker hevder at evnen til rasjonell tenkning har fremmet mellommenneskelig forståelse og gitt oss bedre evne til å kontrollere naturlige aggressive impulser.

Han hevder også at tidligere tider var langt mer voldelige, og krevde flere liv enn selv de verste krigene i det 20. århundre, korrigert for befolkningstetthet. (forskning.no/ac)

forskning.no > Intelligens avler ikkevold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *