Kategori: Verden

Dem, krigen og oss

Menneskenes historie er tilsynelatende en historie om krig. Det skyldes kanskje at altfor lite er nedtegnet om perioder preget av fred og sameksistens mellom mangfoldet av menneskelige samfunn og sivilisasjoner. Men det må finnes en underliggende årsak til historias vedvarende…

USAs basepolitikk endres

Historisk sett har alle imperier hatt behov for å ha baser i de land de har okkupert og kontrollert. Pax Americana er således på ingen måte annerledes enn Pax Romana eller Pax Brittanica. Men det skjer en rivende utvikling på…

EU: Ett konstitutionsförslag för 1900-talet

Det omarbetade förslaget till konstitution för Europa antogs av EUs regeringschefer den 18 juni 2004. I ett halvdussin medlemsstater kommer folken att i en omröstning ta ställning till förslaget. I Sverige försvarar det politiska etablissemanget hårdnackat sin rätt att godkänna…

Hvorfor stengte grenser?

Alle partiene på det norske Storting ønsker å begrense innvandringen til riket. Stort sett mest mulig. Men hvorfor? Vi har forsøkt å finne argumentasjonen bak de stengte grensene, flyktningepolitikk holdt utenfor. Av Morten Rønning (Publisert 27.7.04 i Ikkevold 2/04) Hvorfor er egentlig…

Ikkevold i sosiale omveltninger

Dette er noen eksempler på bruk av ikkevold i sosiale omveltninger de siste 25 år. Det er ikke på noen måte en fullstendig oversikt – det er mange andre eksempler på både vellykkede og mislykkede kampanjer i tidsperioden.

Ikkevold som revolusjonær kraft

Ved inngangen til det 21. århundre har menneskeheten flere erfaringer med ikkevoldelige midler i store konflikter enn noensinne. Og ikkevolden ser ut til vinne frem som den mest effektive måten å avsette regimer på. Det 20. århundre var den mest…