Kategori: FMK

Obituary; Gene Sharp has left us

Just a week after his 90th birthday Gene Sharp passed away. The journal New Statesman once described Gene Sharp as the “Machiavelli of Nonviolence” and Thomas Weber labelled him “the Clausewitz of Nonviolent Action.” Who was this man and what…

SYRIA, past, present, and future

Eyewitness to the liberation of Aleppo Thoughts on Peace in Syria Jan Øberg, director of TFF – Transnational Foundation Litteraturhuset fredag 21 april 18:00 – 21:00 Jørgen Johansen fra FMK vil lede den etterfølgende debatt. Jan Öberg and TFF have…

Intervju med Jørgen Johansen

Intervjuet av Sjur Papazian Fredsforsker Jørgen Johansen fødtes i Halden i 1956. Han kom tidlig med i freds- og miljøbevegelsen. Dette ikke minst på grunn av Andre verdenskrig og den kalde krigen som startet rett etter.   Man hadde utviklet…

Intervju med Magne Kvalbein

Kan du fortelle litt om bakgrunnen for at du engasjerte deg i FMK? Siden tenårene hadde jeg vært opptatt av atomkrigfaren, og ønsket sterkt å kunne gjøre noe med det. En metode måtte være å hindre at krig kunne bryte…