Intervju med Asser Brynie

Jeg var 17 år da jeg tok kontakt med FMK siden jeg begynte .å tenke på . militærtjenesten og mulighet for å nekte. FML sendt meg materialer til . Stavanger. Det kom til god nytte siden det var vanskelig å få tak i . informasjon (dette var før vi hadde computer og internet).

Selv om jeg teoretisk var oberbevist om mitt standpunkt .til å nekte ville . jeg gjerne også ha en praktisk erfaring. Det var grunnen til at jeg . fullførte den første 3 måneders trening i militæret. Jeg var faktisk . plukket ut til å være vakt på Slottet i Oslo. Etter basisutdanningen nektet . jeg og jeg fullførte siviltjenesten på barnehaven i Oslo Universitet. Jeg . måtte arbeide rundt 5 måneders ekstra og jobben var slitsomt. . Militærtjenesten var som en sydenferie i sammeligning. . .

I Oslo engasjerte jeg meg mer i FMK og i den tiden var det dårlig med . medlemmer og penger. Etter silviltjenesten bestemte jeg meg å gi mer tid . til organisasjonen og ble etter en stund valgt som daglig leder. . .

Jeg har alltid hatt originale ideer og jeg prøvde å bringe noen av disse . inn i organisasjonen. Den første konkrete bestemmelse tok jeg i . Siviltjenesten da jeg oppdaget at militæret ga en masse penger hvis du var . gift. Reglene var det samme for sivilarbeider og soldater. En veninne og . medstudent (jeg studerte samtidig Sosiologi på Universitetet) sa ja til et . teknisk ekteskap og hun fikk da dekket hybelleien sin. De andre pengene . sendte jeg til FMK og det var også avgjørende for hennes bestemmelse. I . dagens penger sendte jeg faktisk nesten 50.000 kroner til FMK på grunn av . ekteskapet (vi tok ut skilsmisse etter siviltjenesten). Jeg hadde rekrutert . 20 andre kvinnestudenter some ville gifte seg med basis av min plan med jeg . fant ingen i FML som ville ta skrittet.

Da jeg tok over some daglig leder var det nesten ingen medlemmer og vi . hadde elendig økonomi. Jeg bestemte meg at det var nødvendig å få mer . penger inn og samtidig gjøre FMK mer kjent. Med mine kontakter in . kunstnermiljøet fikk jeg bilder for den første Fredskalenderen som ble en . suksess. I tillegg produserte og solgte vi fredsmerker etc. Jeg klarte å få . inntektene opp X 20.

Organisasjonen begynte med direkte aksjoner ( jeg reiste for trening og . utdanning til England, Holland og Frankrike) og det viste seg til å bli en . veldig suksess. Medlemstallet og inntekter begynte å gå opppover. Vi var . faktisk den eneste organisasjonen som drev med direkte gateaksjoner siden . anarkistene i Gateavisa klarte aldri å bli enige om noenting og folka i Nei . til Atomvåpen var meget konservative. FMK var faktisk den mest radikale . organisasjonen i Norge. . .

Vi organiserte pressekonferanser, stengte Forsvarsdepartementet, flyplasser . og hadde den største freds-rock konsert i Oslo me 10 band og over 5000 . besøkende. . .

Det var spennende tider og miljøet i FMK var meget godt. Vi hadde faktisk . en masse hjelp på kontoret. Vi gjennomførte også den første sultestreik i . Norge og vi var rundt 20 mennesker som bodde på FMK kontoret mens streiken . varte. . .

Det var på den tiden jeg skrev en meget teknisk artikkel om amerikanske . cruise raketter og dokumenterte at Norge hadde gitt amerikanerne . detaljkarter slike at de kunne programmere rakettene på vei til Russland. . Det blet mye oppstyr om dette.

Det var mens jeg samlet materiale til den artikkelen at jeg kom over . informasjon om lyttestasjonene some amerikanerne hadde bygd oppover kysten . for å følge de russiske ubåter som hadde atomvåpen. Jeg kunne si med . noenlunde sikkerhet at vi hadde peiling på 2-3 stasjoner. Ekistensen av . disse stasjonene var helt ukjent for the norske folk og Stortinget. Det . viste seg senere at en liten hemmelig komite hadde bestemt og gitt . tillatelse til bygningen.

FMK etter mange diskusjoner bestemte seg til å publisere materialet. . Problemet var at dette var veldig teoretisk og det ville bli vanskelig å få . noen til å gi det vekt.

Jeg kom fram med ideen at vi skulle samtidig dra på en visittur til . stajonene og banke på døren og si til dem at bygning var ulovlig. Alt i . lyset var mottoet. Problemet var at det var ikke mange som ville ta denne . reisen. Til slutt ble det meg og .Helge Strand Østtveiten. Vi hadde lite . penger og bodde faktisk hos kjente og i telt. Vi startet med en . pressekonferanse i Oslo hvor vi ga ruten vår (journalistene syns det var . morsomt siden de ikke trodde noe på det vi sa). Sikkerhetspolitiet var en . annen sak og de sendte agenter etter oss hele tiden. Problemet deres var at . de hadde kalkulert at vi skulle bo på hotell mens vi slo opp telt med . reslultat at de mistet oss hele tiden. Nær en av SOSUS stasjonene var en . stor militærbase. Jeg og Helge tok oss en pils i en lokal pub og ble kjent . med kvinnelig personell fra basen. De inviterte oss til fest på basen og . Helge gikk for å undersøke terrenget. Det eneste de snakket om der var . disse radikale fredsdemonstrantene som var i byen for å gjøre trøbbel . (ingen hadde sett dem). Helge drakk pils sammen med dem og deltok i . analyseringen. Det var faktisk ganske morsomt. .

Vi banket på SOSUS stasjonen og samtidig ble Ikkevold publisert og resten av historien kjenner dere. Etter et par år ble vi alle uskyldige og saken ble Norgeshistorie.

 

Problemet med FMK .i min tid var at det var faktisk for teoretisk og . teknisk for de fleste. Medlemsbasen var militærnekterne og de fleste falt . fra etter Siviltjenesten. Navnet ? Fokereisning Mot Krig ? var heller ikke . ideelt men vi klarte aldri å bli enige om et alternativ. Norske Pasifister . (FMK) kunne kanskje være et alternativ.

FMK var alltid et amalgam av anarkister, religiøse, teoretiske, pasifister, . miljøaktivister etc. og det var vanskelig å bli enige. Med Direkte Askjone . fikk vi en enhet men det kostet oss mye personlig (fare, angst, stress). . .

Siden da har det jo gått et par tiår og jeg personlig er forretningsmann i . Hellas. .

 

Hvis jeg skulle si noe om hvilken retning FMK skulle ha da ville jeg . foreslå : .

.+ vekt på å løse energiproblemet i verden. Alternativ energi, atomenergi . kanskje, rettferdig distibuering av energi.

verden en befokningsekplosjon og om litt vil vi ikke ha plass til . flere. Dette vil resultere i mer kriger hvis vi ikke finner en løsning. .

 

Om noen år vil vi starte å kolonisere Universet. Hvem eier . planetene ? ?vis vi ikke finner ut det da vil det bli krig. FMK skulle . presse regjeringen til å foreslå at FN har juridiksjon og eieforhold til . alle planeter som er nær Jorden. Det ville være en konkret sak some kunne . mobilisere mange og faktisk bidra til fred.

forsettelse av direkte askjoner . . – . . . –

endring av FMK navnet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *