Regjeringen vil avvikle den sivile verneplikten

Regjeringen ønsker å legge ned den sivile verneplikten fra nyttår.

Det går frem i et brev som er sendt fra siviltjenesteadministrasjonen på Dillingøy til norske organisasjoner. Saken skal opp i Stortinget til høsten, men allerede nå stoppes innkallingen av nye mannskaper til siviltjenesten, heter det i brevet.

Dette begrunnes med at beslutningen allerede er fattet i Regjeringen.

Justisdepartementet bekrefter at siviltjenesten blir lagt ned.

– Mannskap som fritas for militærtjeneste av overbevisningsgrunner skal ikke lenger avtjene sivil verneplikt, sier justisminister Knut Storberget i en uttalelse.

Et lovforslag vil bli sendt på høring i juli.

– Oppsiktsvekkende

Høyre og Frp reagerer på avviklingen.

-Det overrasker meg. Jeg synes det er å ta seg til rette, sier Frps Jan Arild Ellingsen om at Regjeringen forskutterer avvikling av siviltjenesten før Stortinget er så mye som orientert.

-Det viser en total mangel på respekt overfor Stortinget. Jeg synes det er leit. Man rokker ved maktfordelingsprinsippet. Det reagerer jeg sterkt på.

Når det gjelder sakens realiteter, vil ikke Frp uten videre støtte en avvikling av siviltjenesten.

–Siviltjenesten er et alternativ som har vært positivt for mange, sier Ellingsen, som ønsker en bredere vurdering av hele verneplikten.

Han tror en ensidig avvikling av siviltjenesten vil underminere resten av det vi har igjen av verneplikt. De som gjør førstegangstjeneste, blir sittende igjen med dårligere kort enn de andre.

-Tror du det blir et oppsving av antall militærnektere?

-Det blir åpenbart en enklere måte å unndra seg et tjenesteår, og det synes jeg er trist.

– Bedrøvelig og respektløst

Høyre reagerer på at de får vite om avviklingen gjennom media.

-Dette er oppsiktsvekkende, sier Høyres Ivar Kristiansen. Han tok opp spørsmål om siviltjenestens fremtid i Stortinget i februar, og fikk da til svar av forsvarsminister Grete Faremo at Regjeringen ikke hadde tatt stilling til saken.

I tiden som er gått har ikke Stortinget hørt mer fra Regjeringen om siviltjenesten – inntil Kristiansen nå via Aftenposten blir orientert om brevet til organisasjonene.

-Dette er bedrøvelig og respektløst, sier han.

Kristiansen mener verneplikten må diskuteres i sin fulle bredde, og at man ikke bare kan ta ut siviltjenesten.

–Dette kan skape mange nye militærnektere, mener han og konstaterer at de som blir soldater, er de som blir sittende igjen med belastningen.

– Store konsekvenser

Norske sivilarbeidere blir utplassert i blant annet frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner.

Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, er blant dem som reagerer på at siviltjenesten blir avviklet.

– Dette vil få store konsekvenser for mange organisasjoner som har basert seg på sivile vernepliktige, sier Ann-Margit Austenå, leder i NOAS.

Også de ansatte ved Siviltjenesten på Dillingøy vil bli rammet.

– Vi er opptatt av å ivareta de ansatte, og vil i den forbindelse sette i gang en omstillingsprosess for medarbeiderne i Siviltjenesten. Samtidig vil vi takke for innsatsen både fra ansatte og fra de som har gjennomført siviltjeneste. Sivile vernepliktige har gjort en svært viktig jobb, og vi er sikre på at de vil bli savnet på tjenestestedene når tjenesten nå avvikles, sier Storberget.

– Gir ikke billig arbeidskraft

Justisdepartement mener organisasjoners behov for arbeidskraft aldri har vært styrende for siviltjenesten.

– Det å skaffe rimelig arbeidskraft er ikke det som har begrunnet opprettholdelse av ordningen, sier Knut Anders Moi, avdelingsdirektør i Justisdepartementet.

– Formålet med en siviltjenesten har vært å understøtte rekrutteringen til Forsvaret, ikke å gi billig arbeidskraft til samfunnsnyttige formål. Vi er glad for den jobben som er gjort av sivilarbeiderne, men det kan ikke begrunne opprettholdelse av ordningen, sier Moi.

Han avviser kritikken fra Høyre, om at Stortinget burde vært informert.

– Vi kommer til å sende ut et lovforslag på høring i juli, sier Moi, og viser til behovet for å stoppe inntaket av sivilarbeidere før ordningen blir avviklet.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4162077.ece

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *