Stikkord: nonviolence

Intelligens avler ikkevold

f Vi blir jevnt over mer intelligente, og dette gjør oss mer medfølende og mindre voldelige, hevder den kanadisk-amerikanske psykologen og forfatteren Steven Pinker i kommentaren Taming the devil within us i siste utgave av tidsskriftet Nature. Han viser til…

Chilean military in mass call-up

    More than 50,000 18-year-olds have one month to report for service as student protests are blamed for disrupting recruitment Chile has given nearly 57,000 18-year-olds one month to report for potential military duty, saying the government needs to…