Kategori: FMK

Intervju med Jørgen Johansen

Intervjuet av Sjur Papazian Fredsforsker Jørgen Johansen fødtes i Halden i 1956. Han kom tidlig med i freds- og miljøbevegelsen. Dette ikke minst på grunn av Andre verdenskrig og den kalde krigen som startet rett etter.   Man hadde utviklet…

Intervju med Magne Kvalbein

Kan du fortelle litt om bakgrunnen for at du engasjerte deg i FMK? Siden tenårene hadde jeg vært opptatt av atomkrigfaren, og ønsket sterkt å kunne gjøre noe med det. En metode måtte være å hindre at krig kunne bryte…

FMKS Årsmøte 2013

Innkalling til FMK årsmøte lørdag 6.april 2013 Årsmøte for FMK (Folkereisning Mot Krig) holdes lørdag 6. april fra kl. 18.00 i Fredshuset i 7.etasje i Møllergt 12, Oslo. Dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av møteleder, referent og tellekorps Årsmelding Regnskap…