Referat – FMKs årsmøte 2012

Frammøte: Øyvind Solberg, Helge Høifødt, Douglas Draper, Jan Thure Bolstad, Kristian Egil Batta Torheim, Ivar Evensmo,  Barbara Trojanowska, Tormod Bakke, Anne-Margrethe Urheim Bakke, Dag-Olav Sivertsen, Jørgen Johansen.

 • Møtet åpnes, innkalling godkjennes.
 • Valg av møteleder: Jørgen
 • Valg av sekretær: Jørgen
 • To som godkjenner referatet: Øyvind, Helge

Gjennomgang av årrapport:

 • Jørgen:Fortsatt kritisk til aktivitetsnivået. “Pasienten lever, men krever forsatt kunstig ånderett”
 • Øyvind: Ole G Moseng skal med i Historiebokprosjketet
 • Tormod: Facebook opprettet
 • Våre forelesere på de åpne møtene var fornøyde
 • Jørgen spiste middag med Gene Sharp da han var i Oslo og besøkte ham i Boston for kort tid siden. Gene hilser til FMK
 • Årsrapporten godkjent.

Økonomisk rapport legges fram:

 • Ingen bemerkninger utover forklaringer av visse poster.
 • Porto var spesielt stor pga utsendelse av brev til alle tidligere medlemmer.Forslag fra Tormod om medlemsavgift for 2012.
 • Vedtak: Minimum 100;- per år for folk i jobb, 50,- for andre. Oppfordres til å gis mer.Dette skal stå på hjemmesiden. Jan Thure legger dette ut etter forslag til tekst fra Jørgen
 • Gavefondet: Sette summen på høyere konto
 • Tormod foreslår å ordne med Grasrotsandel på tipping. Han skal undersøke muligheten.
 • Økonomirapporten godkjent enstemmig
 • Øyvind skal ta kontakt med Skattemyndighetene angående krav om selvangivelser for 2010 og 2011. Helge legger privat ut for et inkassokrav (dette refunderes så snart som mulig).

Budsjett for 2012:

 • Vi legger oss på samme nivå som 2011. To åpne møter kan arangeres i løpet av året.Dekker kostnader til Jørgen for administrasjon og reise til styremøter.
 • Vi har allerede bevilget inntil 15000,- til den norske utgaven av Håndboka for Ikkevoldskamp.

Forslag om å gi støtte til oversettelse av Gandhis Politiske Etikk av Galtung/Næss Lån til oversettelse av Galtung/Næss? Litt debatt, men enighet på årsmøte at det kan vi gjøre, overlater til styret å ta seg av de praktiske sider av dette. Jørgen ansvarlig for det videre arbeidet med Copyright og andre tilatelser, samt holde kontakt med forlag. Lånet beregnes til å kunne bli ca 80.000,- Øyvind skal bidra til å skrive en god kontrakt som sikrer tilbakebetaling.

Valg:

 • Helge fortsetter på samme nivå. Tømmer postboksen og sender videre relevant post.
 • Øystein fortsetter men ikke som kasserer. Styret takker Øystein for innsatsen gjennom flere år.
 • Jan Thure fortsetter og tar ansvar for hjemmesiden
 • Kristian fortsetter, kanskje med litt mer tid til rådighet for arbeid.Tormod fortsetter på samme nivå som tidligere.
 • Øyvind fortsetter og overtar som kasserer.
 • Jørgen fortsetter som leder av styret.

Årsmøtet bestemmer at ansvar for våre bankkontoer skal overtas av vår nye kasserer, Øyvind Solberg. Øystein og Øyvind ordner dette så snart det er pratktisk mulig. Styremøter skal være åpne for alle medlemmer og de skal ha talerett.

Rapport om Fredsrådet Barbara:

Fredsrådet har flyttet inn i det nye Fredshuset der mange organisasjoner nå er samlet. Blir gjerne med på nye samarrangement med FMK. Neste styremøte på Fredshuset torsdag  26. april klokken 18.30.  Møllergata 12.

Fredsprisen tilbake til fredsbevegelsen:

Støtte Fredrik Heffermehls kritikk: Ja, etter litt debatt, FMKs årsmøte støtter oppropet på warisacrime.org

Jublileumsbok om FMK som fyller 75 i år:

Arbeidet fortsetter med Øyvind, Helge, Ole og jjJubileum i september? Styret ser på mulighetene. Johan Galtung er ønsket.

Støtte til Fredskontorets jubileum:

Jørgen skal holde tale/forelesning på deres jubileumsarrangement.

Andre spørsmål:

Spørsmål fra Jon Grepstad (se bilag)Helge skriver utkast til svar og sirkulerer det for kommentarer.

Avslutning:

Vi takket Heidrun for lån av lokaler og servering av kaffe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *