FMKs Årsmøte 2012

FMK skal avholde sitt årsmøte for 2012 lørdag den 3. mars kl 13.00 i lokalene i Bjørn Farmanns gate 14 A, 0271 Oslo
Ring Øystein på 928 19 143 om du har problemer med døren.

Dagsorden:

Møtet åpnes, innkalling godkjennes
Valg av møteleder
Valg av sekretær
Gjennomgang av årrapport
Økonomisk rapport legges fram
Budsjett legges fram
Valg av styre (kandidater oppfordres til å melde seg)
Rapport om Fredsrådet
Jublileumsbok om FMK som fyller 75 i år
Forslag om å gi støtte til oversettelse av Gandhis Politiske Etikk av Galtung/Næss
Støtte til Fredskontorets jubileum
Aktiviteter for 2012 (forslag tas imot med takk)
Andre spørsmål
Avsluttning

Vi setter pris på om de som planlegger å komme sier ifra slik at vi kan ordne med enkel servering.

Vennlig hilsen

jj

Enhanced by Zemanta

1 comment for “FMKs Årsmøte 2012

 1. Jon Grepstad
  28. februar 2012 at 08:54

  Eg viser til informasjon om «FMKs årsmøte 2012».

  1 Kven sit i styret?

  2 Har FMK medlemmer?

  3 Korleis får FMK inntekter?

  4 Dersom FMK har eit styre: Kvifor er det ikkje opplyst på nettstaden kven som sit i styret?

  5 Kvifor er det ingen stad på nettstaden der ein kan melde seg inn i FMK, og ingen informasjon om medlemskontingent?

  6 Kvifor står et ingenting om FMKs arbeid på nettstaden?

  7 Kvifor prioriterer FMK ei «jubileumsbok» framfor utetterretta arbeid?

  8 Har FMK ei politisk plattform?

  9 Kvifor bryt FMK stadig opphavsrettslovgjevinga ved å leggje ut på eigen nettstad artiklar skrivne på andre nettstader?

  10 Kvifor finst det ikkje nokre samlande fokus i nyhendeformidlinga på nettstaden?

  11 Kvifor er nesten alt på nettstaden på engelsk? Er det ein god måte å kommunisere på?

  12 Kvifor blir det invitert til eit årsmøte utan framlegg til ein arbeidspplan i 2012?

  13 Kvifor legg ikkje FMK ut saksdokumenta på nettet slik at dei blir tilgjengelege på førehand for dei som ønskjer å delta på årsmøtet?

  14 Kvifor har dei av oss som fekk ei e-postmmelding om FMK for ca. eit sidan og som sa oss interesserte i å motta informasjon om FMK, ikkje høyrt eit ord?

  Oslo, 28. februar 2012

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *